Cơm cháy Ninh Bình Vàng 65g – ruốc (vị cay), Mè đen, Rong Biển

12.000 10.000