Cơm cháy Ninh Bình Vàng 65g – ruốc (vị cay), Mè đen, Rong Biển

10.000