SẢN PHẨM MỚI

-5%
Giòn tan, đậm đà, siêu sốt siêu ruốc, gây nghiện Em là người Ninh Bình nên mỗi lần về quê… 21.000 20.000

SẢN PHẨM MỚI

Cơm cháy Đại Long

-5%
Giòn tan, đậm đà, siêu sốt siêu ruốc, gây nghiện Em là người Ninh Bình nên mỗi lần về quê… 21.000 20.000

Cơm cháy Đại Long

PHẢN HỒI CỦA KHÁCH HÀNG