SẢN PHẨM MỚI

-5%
Giòn tan, đậm đà, siêu sốt siêu ruốc, gây nghiện Em là người Ninh Bình nên mỗi lần về quê… 20.000

SẢN PHẨM MỚI

Cơm cháy Đại Long

-5%
Giòn tan, đậm đà, siêu sốt siêu ruốc, gây nghiện Em là người Ninh Bình nên mỗi lần về quê… 20.000

Cơm cháy Đại Long

PHẢN HỒI CỦA KHÁCH HÀNG