SẢN PHẨM MỚI

Giòn tan, đậm đà, siêu sốt siêu ruốc, gây nghiện Em là người Ninh Bình nên mỗi lần về quê… 21.000

Cơm cháy Đại Long

Giòn tan, đậm đà, siêu sốt siêu ruốc, gây nghiện Em là người Ninh Bình nên mỗi lần về quê… 21.000

PHẢN HỒI CỦA KHÁCH HÀNG